(kontumtv.vn) – Các đơn vị, địa phương có biện pháp thực hiện 6 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại vào cuối tháng 6/2016 kịp tiến độ theo quy định. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Trần Thị Nga tại Hội nghị tổng kết các CTMTQG năm 2015.

Hội nghị tổng kết các CTMTQG năm 2015 tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết các CTMTQG năm 2015 tỉnh Kon Tum

Năm 2015, tỉnh Kon Tum được bố trí hơn 450 tỷ đồng để thực hiện các CTMTQG. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã triển khai 13 CTMTQG gồm: Giảm nghèo bền vững, Việc làm và dạy nghề, Xây dựng nông thôn mới, Nước sạch và vệ sinh môi trường, Phòng chống tội phạm, Phòng chống ma túy… Đến 31/1/2016, tổng giá trị giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành các chương trình hơn 430 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch. CTMTQG được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khá tốt, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Trong đó, có 7 chương trình thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao như các CTMTQG về Giảm nghèo, Y tế, Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Trần Thị Nga đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung  CTMTQG đã đề ra để hoàn thành đúng tiến độ: “Còn 6 chương trình chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai, trong lộ trình đến 30/6 đạt 100%. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2016 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Các cơ quan quản lý chương trình cần chủ động, kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất giải quyết những vần đề vướng mắc những lĩnh vực do ngành mình phụ trách. UBND các huyện, thành phố khắc phục tình trạng phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc còn chồng chéo, hạn chế trong công tác chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực. Đối với các xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, giải ngân hết nguồn vốn đã giao kịp tiến độ theo quy định và đạt hiệu quả, đặc biệt là CTMTQG về Việc làm, Dạy nghề, Giảm nghèo, Xây dựng nông thôn mới đã phân cấp cho UBND huyện; tích cực kiểm tra các công trình do đơn vị mình quản lý, thực hiện đảm bảo và hoàn thành đúng thời gian quy định”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện CTMTQG. Đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo CTMTQG của tỉnh và các ngành chủ quản cần có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện CTMTQG ở các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần ưu tiên nguồn vốn của CTMTQG thực hiện các chương trình như xây dựng hợp tác xã, dạy nghề và giải quyết việc làm… để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

                                                                                      Thu Thủy – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *