(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết chương trinh phối hợp 5 năm giai đoạn 2011-2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

KY KET

Trong 5 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đặc biệt, các mô hình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân như thâm canh lúa nước 2 vụ, trồng sâm dây, sa nhân, bời lời; hỗ trợ cây, con gống cho các hội viên trên 13 xã biên giới; tham mưu xây dựng mô hình ”thôn làng no đủ, vững mạnh, an toàn” ở một số xã; mô hình thôn đạo bình yên; kết nghĩa giúp các hộ gia đình khó khăn trên khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo; vận động hội viên đưa con em đủ tuổi đi học đến trường; tặng đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Hai đơn vị đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án của Chính phủ như Chương trình 134, 135, 168…; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào ”tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh thôn làng khu vực biên giới, bảo vệ các công trình quốc phòng trên địa bàn…

Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên nông dân và cán bộ, chiến sỹ BĐBP gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước và địa phương trên địa bàn biên giới.

                                                                                   CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *