(kontumtv.vn) – Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh với 11 chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tham dự Đại hội, đoàn viên công đoàn tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động.

Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023 xác định tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ của Công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.

Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum
Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum

Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đoàn viên công đoàn tin tưởng cao vào chuyển biến tích cực của hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Đình Phúc, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Xuân Thiện nói: “Qua đại hội Công đoàn X tỉnh Kon Tum lần này, bản thân rất tin tưởng tiếp thu ý kiến người lao động trực tiếp và rất hy vọng Ban Chấp hành mới  sẽ có thay đổi, sẽ giúp cho các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh để tạo ra công ăn việc làm cho người lao động thường xuyên hơn; tham mưu và đề xuất chính phủ nới rộng các nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực xây dựng cho các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi ký kết các hợp đồng kinh tế phục vụ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ, công trình trình giao thông hy vọng trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động: “Tôi cũng mong muốn tổ chức Công đoàn phát huy hơn nữa chức năng của mình, phối hợp với chính quyền từ Trung ương đến địa phương giúp cho các doanh nghiệp trong tỉnh có được việc làm thường xuyên để cho người lao động có môi trường làm việc, công tác để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với đoàn viên. Đó là các nghĩa vụ về các chế độ, chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động, từ đó  yên tâm công tác và góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà và sự ổn định an ninh chính trị trên địa bàn”.

Bày tỏ niềm tin vào hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, chị Nông Thị Dền, đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nói: “Trong nhiệm kỳ vừa qua tôi cảm thấy Công đoàn đã đạt được nhiều thành tích và trong nhiệm kỳ này tôi mong rằng Công đoàn sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Tôi là đoàn viên công đoàn cơ sở, tôi rất mong sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn cơ sở để chúng tôi có thể tự tin bám trường, bám lớp”.

Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp. Với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội, tin tưởng, Công đoàn tỉnh khóa X tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *