(kontumtv.vn) – So với tháng 1, trong tháng 2 năm nay, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng có điều chỉnh tăng nhẹ 0,1%/năm ở các kỳ hạn dài nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ người dân.

Hiện mặt bằng lãi suất huy động phổ biến từ 4-4,8%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng; mức 5-5,75%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; mức 6%-7,3%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng.

Đối với lãi suất cho vay, nhìn chung mặt bằng lãi suất cho vay thông thường tương đối ổn định. Cụ thể, đối với vay ngắn hạn lãi suất từ 7,5-10,5%/năm; đối với trung và dài hạn lãi suất từ 10-11%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm. Bên cạnh đó, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thấp, ưu đãi với nhiều gói tín dụng ưu tiên của mỗi hệ thống với mức từ 5,5-6%/năm.

                                                                      Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *