(kontumtv.vn) – Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn.

Lan toa gia tri tac pham cua Tong Bi thu ve xay dung chu nghia xa hoi hinh anh 1
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

Dự tọa đàm có trên 450 đại biểu, khách mời đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn…

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh bằng những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, khoa học trên quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trọng trách và tâm huyết người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải một cách thuyết phục, từng bước trả lời những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, phức tạp, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn; tính khoa học sâu sắc mà ngôn ngữ diễn đạt gần gũi, dung dị, làm sáng rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tác phẩm tập hợp 29 bài viết, được tác giả phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cuốn sách đã nhận được sự chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định thành công của tọa đàm sẽ góp phần quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác Công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lan toa gia tri tac pham cua Tong Bi thu ve xay dung chu nghia xa hoi hinh anh 2
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết quả tọa đàm khoa học sẽ góp phần cung cấp thêm những luận cứ hữu ích phục vụ cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo các cấp có thẩm quyền tham vấn trong quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại vào năm 2030.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định tác phẩm giàu tính lý luận và tổng kết thực tiễn của Tổng Bí thư là một quyển sách quý không chỉ đối với giới lý luận và giới trí thức khoa học mà còn đối với nhân dân Việt Nam, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm góp phần to lớn vào công tác tư tưởng lý luận của Đảng, định hướng nghiên cứu của nền khoa học-xã hội ở Việt Nam, nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng…

Tác phẩm của Tổng Bí thư còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân ta, củng cố sức mạnh từ ý Đảng-lòng dân, nêu cao quyết tâm, tín tâm và đồng tâm, ra sức thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội làn thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành An ninh tham luận với chủ đề “Giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên phương diện An ninh.”

Tham luận đánh giá, giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư trên bình diện an ninh có nhiều vấn để, nhưng cái cốt lõi nhất của tác phẩm là củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là cơ sở để xây dựng, củng cố niềm tin, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp tiến hành sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ một cách thiết thực, đắc lực, hiệu quả của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học cũng đã làm rõ giá trị và thống nhất cho rằng những nhận thức tư tưởng mới trong tác phẩm của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo…/.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *