(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại huyện Kon Plông, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Kiểm tra các cơ sở tại thực địa
Kiểm tra các cơ sở tại thực địa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án, mô hình trình diễn, thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; kiểm tra, xem xét để cho chủ trương đầu tư dự án đăng ký thuê rừng trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đặc biệt kiểm tra, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Kon Tum Bellest về việc mở rộng quy mô diện tích Dự án Nông trại hữu cơ tổng hợp phát triển chăn nuôi heo theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

 Hiện nay, huyện Kon Plông có gần 100 dự án đăng ký và triển khai thực hiện đầu tư. Trong đó, có 53 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 12 dự án đã hoàn chỉnh thủ tục được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 30 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai các dự án, diện tích các loại rau, hoa, quả tiếp tục tăng; nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là mô hình trồng cà chua bi, cần được nhân rộng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tích cực hỗ trợ về quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến đầu tư cho các dự án đăng ký thực hiện trên địa bàn nói chung và dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; rà soát, đánh giá hiệu quả, kiến nghị biện pháp xử lý đối với dự án thực hiện chậm tiến độ.

Quang Mẫn – Xuân Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *