(kontumtv.vn) –  Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, nhằm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 915, ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh.

pho

Thực hiện Quyết định 915 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp nghệ cao Măng Đen, ngay sau Lễ công bố thành lập, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao Măng Đen đã họp lãnh đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức quán triệt chủ trương của tỉnh về thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban; Xây dựng quy chế hoạt động, rà soát nhân sự, bố trí và phân công nhiệm vụ Văn phòng Ban Quản lý, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý gồm 35 người.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao Măng Đen đang tập trung chỉ đạo rà soát nhiệm vụ, đánh giá hiện trạng của Trại Thực nghiệm và Trung tâm Dạy nghề Măng đen, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; đề xuất nhiệm vụ cụ thể, chi tiết kế hoạch năm 2017; đăng ký, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen; xây dựng kế hoạch chung của Ban Quản lý năm 2017; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn thành và bàn giao kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Quản lý. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan cần quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho đơn vị, đưa nội dung này vào chương trình công tác hàng năm của  sở, ngành; cần ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp, các nguồn kinh phí có liên quan tới nông nghiệp, đề tài nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao cho Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen thực hiện thông qua cơ chế đặt hàng. Ban Quản lý Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen cần tổ chức bộ máy hành chính, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực, đặc biệt là cơ sở vật chất nhằm sớm ổn định, đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về thực hành ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên; trong quá trình đào tạo cần gắn lý thuyết với thực hành.

                                                                          CTV Mỹ Hòa – Phan Hoàng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *