(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Kết quả này đã được UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào sáng 6/11.

PHO CHU TICH UBND TINH TRAN THI NGA LAM VIEC VOI DOAN KIEM TRA UY BAN QUOC GIA VE THANH NIEN TAI TINH KON TUM

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Nghĩa làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Thời gian qua, triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu xã hội hóa và đa dạng hóa về loại hình, ngành nghề, mang lại kết quả tốt; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng được các cấp, ngành xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch của các ngành chưa đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đề xuất với đoàn công tác về việc quan tâm hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động của thanh niên, Các thành viên của đoàn giám sát đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời định hướng các giải pháp để trong thời gian tới tỉnh Kon Tum thực hiện có hiệu quả hơn các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị đoàn kiểm tra đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh; nghiên cứu đổi mới cơ chế, thủ tục thực hiện hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên sâu về nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa-thể thao dành cho thanh thiếu niên tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn.

Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những đề xuất của tỉnh Kon Tum; mong muốn thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, tăng cường việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *