(kontumtv.vn) – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc đã làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông về tình hình triển khai Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện, Chương trình sữa học đường và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

Huyện Tu Mơ Rông đã triển khai các dự án theo kế hoạch. Cụ thể, đối với Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện, huyện thường xuyên duy trì hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; triển khai hoạt động truyền thông làm cha mẹ không ai hoàn hảo; hỗ trợ khẩn cấp về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho trẻ em trong tình hình thiên tai. Đối với Chương trình Sữa học đường, từ ngày 01/01/2021 đến nay, Chương trình được tổ chức thực hiện tại 04 trường học trên địa bàn 02 xã Đăk Hà và Tu Mơ Rông với hơn 1.300 trẻ em. Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong năm 2021, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện là 400 người; tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn khó khăn nên việc triển khai thực hiện chưa được đảm bảo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh rà soát các hoạt động đã triển khai của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện trên địa bàn, tiếp tục duy trì các mô hình câu lạc bộ trong thời gian tới; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì, nhân rộng Dự án ra các trường, các xã chưa được tập huấn để người dân có cơ hội giao lưu. học hỏi kinh nghiệm. Đối với việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện xem xét đào tạo những ngành nghề phù hợp với địa phương, quan tâm đào tạo nghề nuôi ong để người lao động biết cách chăm sóc ong rừng, phát huy giá trị và bảo tồn ong rừng. Đặc biệt, địa bàn có tiềm năng về du lịch cộng đồng, cần nghiên cứu mở lớp đào tạo kiến thức du lịch để giúp người dân có cơ hội có việc làm và góp phần phát triển du lịch của địa phương.

                                                                CTV Hữu Nam – Xuân Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *