(kontumtv.vn) – Chiều 6/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và các ngành trong khối Khoa giáo tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

LE KY KET

 Trong những năm qua, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần quan trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương; hệ thống khoa giáo các cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối Khoa giáo đã từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo bước phát triển mới cho các lĩnh vực khoa giáo tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới.

Tại Lễ ký kết, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn và lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, sở Khoa học và Công nghệ, sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sở Tài nguyên – Môi trường, sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sở Y tế đã thảo luận, trao đổi ý kiến và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 -2021. Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Khoa giáo; chủ động xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực Khoa giáo theo chương trình công tác. Các ngành trong khối Khoa giáo chủ động đề xuất những nội dung công việc cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; xây dựng nội dung kiểm tra, tổ chức, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực Khoa giáo.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *