(kontumtv.vn) – Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ công bố thành viên mới và trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

LIEN MINH HOP TAC XA CONG BO THANH VIEN MOI VA TRAO CO THI DUA

6 hợp tác xã được nhận quyết định là thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum. Trong đó, huyện Đăk Glei có 2 thành viên mới là Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đăk Pét và Hợp tác xã Nông nghiệp xã Kroong. Huyện Sa Thầy có Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Đăk Wớp Yốp. Huyện Ngọc Hồi có Hợp tác xã Tổng hợp Sơn Ca. Huyện Đăk Hà có Hợp tác xã Tân Sang Hoàng và huyện Tu Mơ Rông có Hợp tác xã Nông lâm nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Thanh Tâm.

Gia nhập Liên minh Hợp tác xã tỉnh giúp các hợp tác xã mới thuận lợi hơn trong hoạt động khi được hỗ trợ pháp lý, tư vấn về định hướng phát triển, được hỗ trợ vốn vay ưu đãi và được tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh Kon Tum cho hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua là Hợp tác xã Sáu Nhung huyện Đăk Hà và Quỹ tín dụng nhân dân xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

Toàn tỉnh hiện có 115 hợp tác xã; trong đó 82 HTX là thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *