(kontumtv.vn) – Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, phóng viên Đài PT – TH tỉnh có cuộc trao đổi với Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

PV: Thưa ông, trong những năm qua, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân được lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm thực hiện như thế nào?

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng: Những năm qua với vai trò nòng cốt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, phối hợp với các lực lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Do vậy đã tổ chức chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho các lực lượng, đặc biệt là tổ chức thực hiện nội dung là giáo dục quốc phòng an ninh đến từng địa phương, từng đối tượng đầy đủ và các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng để xây dựng lực lượng an ninh nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, chú trọng xây dựng chính trị tư tưởng, tinh thần cho các lực công nhân viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh nói riêng và của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói chung.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng trả lời phỏng vấn của PV
Đại tá Trịnh Ngọc Trọng trả lời phỏng vấn của PV

PV: Với sự quan tâm của các cấp, ngành thì việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng: Với sự quan tâm của Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã rất quan tâm đầu tư kinh phí bảo đảm cho hoạt động quốc phòng – an ninh. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 28 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với chiến tranh nhân dân. Những năm qua thì các cấp, ngành và các địa phương đã tổ chức chặt chẽ các lực lượng. Kết quả đạt được thể hiện như nền quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững và tổ chức các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng để tuần tra bảo vệ tuyến biên giới, giữ vững được an ninh chính trị trên địa bàn của 4 huyện biên giới và của lực lượng trong nội địa.

PV: Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ phải tập trung vào các nhiệm vụ gì, thưa ông?

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng: Trong thời gian tới, thứ nhất là Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức giáo dục nhận thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên để chống diễn biến hòa bình trên mọi lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thứ hai, gắn giữa phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh, đặc biệt là quan tâm hơn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương vững mạnh. Thứ ba nữa là những năm tới chúng ta cần quan tâm dự báo, dự lượng những tình huống xảy ra trên địa bàn để tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xử lý các tình huống nếu có xảy ra trên địa bàn, để giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và cũng như là phát triển lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời gian tới.

PV: Cảm ông đã tham gia cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *