(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 trên địa bàn từ năm học 2020-2021. Đó là nội dung được xác định trong Kế hoạch số 2352/2019 của UBND tỉnh Kon Tum.

LO TRINH THUC HIEN CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG MOI TAI DIA BAN TINH

Chương trình giáo dục phổ thông mới được tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục cụ thể hóa vào thực tế Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Theo lộ trình, sau khi thực hiện đối với lớp 1 trên địa bàn từ năm học 2020-2021, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện đối với lớp 2 và lớp 6  trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 và trong các năm học tiếp theo, thực hiện đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để đến năm học 2024-2025, thực hiện đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được tiến hành trên cơ sở đảm bảo nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh các cấp học cũng như điều kiện của nhà trường, địa phương; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, tự giác và phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh phổ thông.

Để thực hiện thắng lợi chương trình, các cơ sở giáo dục không chỉ đảm bảo kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mà còn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn và được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý nhà trường, đảm bảo đủ giáo viên để tổ chức dạy học 02 buổi/ ngày và đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình phổ thông mới.

Nghĩa Hà – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *