(kontumtv.vn) – Ngày 3/1, tại Cần Thơ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 11 khoá VIII đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung
Đến dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Năm 2016, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả toàn diện. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai công việc. Các cấp ủy Đảng ngày càng quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức và các hoạt động của Mặt trận. Cơ chế, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các thành viên mang lại hiệu quả thực chất hơn. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Theo Chương trình hành động của Mặt trận thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, các nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2017 là: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cũng như việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trên cơ sở đó tham mưu để Bộ Chính trị hoàn thiện các quy chế, quy định này. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện nghị quyết liên tịch về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội để cụ thể hóa Hiến pháp 2013 và Luật MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hoạt động giám sát; tích cực phản biện xã hội các dự thảo luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung

Sau một ngày làm việc, Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết. Trân trọng những đóng góp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Ban Thường trực sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến trên để hoàn thiện công việc, hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tinh thần công tác giám sát của Mặt trận đều là vì lợi ích của công dân, quyền con người như giám sát bảo hiểm cho người lao động, điều kiện hoạt động của cơ sở y tế tư nhân hay an toàn thực phẩm, môi trường trong đó có những vấn đề như cát tặc, nhà máy nhiệt điện… hay việc chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách.

Cũng với tinh thần này, trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, không được để hộ nghèo nào, người yếu thế nào mà không có một tổ chức chính trị-xã hội nhận trách nhiệm, từ đó hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc thực thi nhiệm vụ giám sát chính là góp phần khắc phục chống suy thoái. Quá trình này sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng phải bảo đảm lắng nghe hơn nữa ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Tổng kết các điểm nổi bật trong công tác Mặt trận trong năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong năm 2017, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phải được triển khai quyết liệt hơn nữa, có chiều sâu trong vấn đề nông thôn mới gắn với hợp tác xã, an toàn thực phẩm, gia đình văn hoá. Theo đó, bên cạnh nỗ lực giảm nghèo bền vững cũng như các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo thì Mặt trận phải huy động sức mạnh những người không nghèo giúp cho nông thôn, đô thị phát triển. Mặt trận sẽ chọn một phong trào để thể hiện sự liên minh công – nông – trí trong việc thoát nghèo ở nông thôn mới, đô thị, cùng với đó sẽ có các hoạt động hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp.

Ngọc Quang/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *