(kontumtv.vn) – Sáng ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm, bầu bổ sung Hội thẩm  Toà án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quang Hà, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh vì đã được điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; đồng thời thống nhất bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đăng Trình, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Đối với việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm Hội thẩm tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Bình, nguyên Trưởng Ban trường học, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum vì lý do chuyển công tác; ông Nguyễn Vũ Khanh, hiện là Trưởng Ban phong trào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum được HĐND tỉnh bầu bổ sung vào Hội thẩm toà án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thu Trang – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *