(kontumtv.vn) – PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trao đổi với phóng viên VOV, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu.

mot nam thuc hien nghi quyet dai hoi xii nhung buoc chuyen quan trong hinh 1
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PV: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhìn một cách khái quát, ông đánh giá những kết quả quan trọng chúng ta đã đạt được trong gần 1 năm qua? 

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc: Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tôi thấy trước rõ nhất đó là quyết tâm chính trị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong Đại hội XII của Đảng là “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Với quyết tâm chính trị cao như vậy, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết XII, chúng ta có bước đi quan trọng như: tiếp tục xử lý 6 vụ án nghiêm trọng có liên quan đến tham nhũng; việc xử lý Trịnh Xuân Thanh, kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng trong khuyết điểm về công tác cán bộ…

Vấn đề xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị, chúng ta có bước khởi sắc sau bầu cử Quốc hội khóa XIV, Quốc hội và Chính phủ được kiện toàn. Chính phủ hiện nay thực sự bước vào hành động theo định hướng của Trung ương đã đề ra. Hoạt động của Quốc hội cũng sáng tạo, năng động và đổi mới. Chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề lớn, giám sát tối cao được Quốc hội quan tâm hơn và trách nhiệm của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội cũng được đổi mới.

Một điểm nữa cần nhấn mạnh là những thành công về kinh tế. Theo Đại hội XII, chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng hiệu quả, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước biến chuyển tích cực, các cân đối vĩ mô giữ được, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước có bước tiến, xử lý những vấn đề ngân hàng, nợ công, nợ xấu và giữ được tỷ lệ lạm phát như đã đặt ra, giữ giá trị đồng tiền, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế cũng tiếp tục đẩy mạnh. Riêng ngành nông nghiệp năm 2015 tăng trưởng âm thì năm 2016 đã có tín hiệu tích cực, tăng trưởng tốt hơn. Theo tôi quan sát, những tín hiệu về mặt xây dựng nền kinh tế có tác động tích cực.

PV: Như ông vừa đề cập, đáng chú ý Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc ra đời Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo ông Nghị quyết có vai trò quan trọng như thế nào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc: Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII là cụ thể hóa nhiệm vụ thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đây là bước phát triển, phát triển hơn so với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Nghị quyết Trung ương 4 đề ra 3 nhóm nội dung: suy thoái về tư tưởng, chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa. 3 bộ phận đó có quan hệ mật thiết với nhau. Suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống gắn bó với nhau sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 chỉ ra, nhận diện rõ 27 biểu hiện trong 3 nhóm, lĩnh vực. Như vậy, việc chỉ ra như vậy không chỉ là cụ thể hóa mà thẳng thắn nhìn nhận một cách cụ thể, rõ ràng những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cho các tổ chức Đảng dựa trên cơ sở đó mà tự phê bình, phê bình, tự nhìn nhận trong tổ chức có những biểu hiện đó không, nếu có tập trung xử lý.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên có chức, có quyền cũng phải soi lại 27 điểm đó xem mình có vi phạm không. Nếu vi phạm quyết tâm sửa chữa như Bác Hồ đã nhắc nhở: có khuyết điểm thì phải tự nhìn nhận và quyết tâm sửa chữa. Ai không vi phạm thì biết đó tránh không mắc phải, không vi phạm, từ đó tiến bộ phát triển lên, đồng thời nâng cao tính kỷ luật, tính Đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, tạo ra được chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng.

PV: Từ thực tế cho thấy, gần 1 năm qua đất nước cũng gặp phải những rào cản không nhỏ. Những rào cản đó tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như thế nào, thưa ông?

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc: Theo tôi cản trở lớn nhất hiện nay là hệ thống tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, đặc biệt là vấn đề cán bộ, lựa chọn cán bộ như thế nào cho đúng đắn. Khuyết điểm, yếu kém về công tác cán bộ, chưa chọn được người tài giỏi, thật sự có phẩm chất đạo đức, có tâm với đất nước với nhân dân. Vẫn còn những cán bộ cơ hội, lợi ích nhóm, phe cánh… Đó là những vấn đề cần suy nghĩ để kiện toàn bộ máy, lựa chọn cán bộ tốt hơn. Vừa rồi, chúng ta đã có bước đột phá về công tác cán bộ tại Đại hội XII, trên cơ sở đó cần làm tốt hơn nữa.

Hiện nay còn cản trở là tình trạng tham nhũng, lãng phí lớn, ảnh hưởng đến phát triển của đất nước. Tham nhũng lớn, lãng phí lớn không chỉ làm mất niềm tin của dân mà còn làm nghèo đất nước. Chính vì vậy phải hết sức tập trung để tạo sức bật, nếu đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí sẽ tạo nguồn lực lớn cho đất nước.

Bên ngoài, tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy phải nhìn nhận, dự báo tình hình trong những bước phát triển sắp tới. Ví dụ, tình hình căng thẳng Biển Đông tác động đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Ở đây còn là vấn đề kinh tế, lợi ích các nước, khu vực các nước lớn… phải nhìn nhận có dự báo và kiên trì thực hiện hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển.

PV: Theo ông, thời gian tới chúng ta cần làm gì để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Những định hướng lớn Đại hội XII đề ra đã rất trúng. Ví dụ như cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển mạnh kinh tế thị trường, thực hiện cho đúng quy luật, quy chế của kinh tế thị trường để thế giới thừa nhận mình, từ đó có thể hội nhập sâu, hiệu quả hơn. Chủ trương cơ cấu lại toàn nền kinh tế, trước hết tập trung vào cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, cơ cấu nông nghiệp… Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4, ngoài Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng thì cũng đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội XII trên những vấn đề kinh tế, mô hình tăng trưởng, giải quyết hội nhập quốc tế, nợ công, vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế… Theo tôi tập trung vào đó thì chúng ta sẽ đạt được kết quả quan trọng./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

 

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *