(kontumtv.vn) – Theo Quyết định của UBND tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Kon Tum hiện đang thực hiện 101 thủ tục hành chính; trong đó văn phòng Sở thực hiện 95 thủ tục, Trung tâm Đăng kiểm thực hiện 05 thủ tục, Thanh tra Sở thực hiện 01 thủ tục.

Các thủ tục hành chính được niêm yết kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, trên trang thông tin điện tử của Sở chính xác, rõ ràng, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời có cơ sở để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức. Riêng trong năm 2018, Sở GTVT đã tiếp nhận gần 32.800 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết hơn 32.550 thủ tục, còn gần 250 thủ tục đang trong thời hạn giải quyết theo quy định. Không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Việc thực hiện công tác cải cách hành chính, quy trình thủ tục hành chính, trình độ nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ công chức Sở GTVT được nâng cao. Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được người dân, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *