(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, công tác quy hoạch cán bộ nữ các cấp của tỉnh Kon Tum có bước chuyển biến, phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, tự vươn lên để khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên các lĩnh vực. Đạt được kết quả này là nhờ tỉnh đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Nhân dịp này Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh về vấn đề này.

PV: Thưa ông, trong những năm gần đây, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và đã được tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Ánh: Những năm gần đây, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ở tỉnh Kon Tum đã có những thay đổi rất lớn. Trước đây công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giao cho Hội LHPN, mới đây thì giao cho Sở LĐ-TB&XH là cơ quan quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới. Nó khác trước đây là bây giờ Quốc hội đã ban hành Luật Bình đẳng giới và sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những chương trình, kế hoạch, dự án để thực hiện chính sách bình đẳng giới của Đảng và Chính phủ. Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và Sở LĐ-TB&XH là thành viên thường trực của Ban, cùng với lãnh đạo rất nhiều sở, ban, ngành khác tham gia vào Ban Chỉ đạo này.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh trả lời phỏng vấn của PV
Ông Nguyễn Ngọc Ánh trả lời phỏng vấn của PV

PV: Thưa ông, trong xây dựng kế hoạch hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tham mưu, giúp UBND tỉnh đề ra các giải pháp về kinh tế – xã hội gắn với việc thực hiện bình đẳng của phụ nữ. Nhìn chung, 7 mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ được tỉnh thực hiện khá đầy đủ. Vậy ông có thể cho biết mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Kon Tum được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Ánh: Hàng năm, Ban VSTBPN tham mưu cho tỉnh các chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình triển khai để nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế cũng như tham gia vào các vị trí lãnh đạo chính trị, đoàn thể. Việc thực hiện tăng cường vai trò phụ nữ trong việc nắm quyền lãnh đạo trong các vị trí về kinh tế cũng như chính trị xã hội thì chúng tôi tham mưu cho tỉnh thứ nhất là đảm bảo quyền bình đẳng xã hội trong học tập từ cấp thấp đến cấp cao để đảm bảo rằng phụ nữ cũng được ngang bằng với nam giới trong quyền hưởng thụ các dịch vụ học tập về xã hội. Trên cơ sở như vậy thì tăng cường hoạt động về qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ tham gia vào các vị trí lãnh đạo thì hàng năm chúng tôi có phối hợp với Hội LHPN, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho phụ nữ.

PV: Với chức năng cơ quan tham mưu cho tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, trong thời gian tới Sở LĐ –TB&XH chú trọng triển khai những hoạt động gì để nâng cao hiệu quả công tác này?

Ông Nguyễn Ngọc Ánh: Để nâng cao hiệu quả công tác vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới thì Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND tỉnh thứ nhất là triển khai thật mạnh mẽ Luật Bình đẳng giới để cho mọi người dân hiểu vai trò của phụ nữ cũng như vị trí của người  phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ hai là triển khai các chương trình, các kế hoạch về bình đẳng giới. Thứ ba là hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Bình đẳng giới nhằm vận động cho toàn xã hội về nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài ra chúng tôi triển khai rất nhiều mô hình ở cơ sở như mô hình về địa chỉ tin cậy, mô hình về phát triển sản xuất, rồi là các chỉ tiêu trong giáo dục – đào tạo, dạy nghề cho phụ nữ, đảm bảo phụ nữ có cơ hội phát triển ngang bằng với nam giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

PV: Vâng xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi!        

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *