(kontumtv.vn) – Với nỗ lực lớn và quyết tâm cao trong cải thiện chỉ số cạnh tranh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, công tác cải cách hành chính tỉnh Kon Tum năm 2018 có nhiều khởi sắc.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính đã được tỉnh Kon Tum triển khai có hiệu quả trong năm 2018 đó là thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết số 08 của Chính phủ. Ông Hoàng Ngọc Trường, Trưởng Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum nói: “Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, đến nay đã cơ bản hoàn thành sắp xếp trên các lĩnh vực. Cấp huyện thì cũng nhiều lĩnh vực cơ bản được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương. Đến nay lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành. Lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục đang tiến hành”.

Cải cách thủ tục hành chính , tạo thuận lợi cho người dân
Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Trên cơ sở đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Kon Tum đã giảm 31 đơn vị thuộc các sở như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài Nguyên và Môi trường.  Đối với cấp huyện, thành phố, việc sắp xếp Trạm Chăn nuôi – Thú Y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã và đang được triển khai. Phần lớn các đơn vị sau khi sắp xếp đều tổ chức hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như Trung tâm văn hóa – Nghệ thuật tỉnh được hình thành trên cơ sở sát nhập Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Phát hành phim – Chiếu bóng.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về cải cách hành chính. Tiêu biểu như các hội thi sáng kiến về cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên triển khai, hội thi sân khấu hóa công tác tuyên truyền cải cách hành chính; đặc biệt là nhiều cơ quan hành chính, đoàn thể đã in ấn, phát hành nhiều tờ rơi, nhiều tài liệu tuyên truyền về các thủ tục hành chính. Năm 2018, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao lòng tin của người dân vào hệ thống chính trị các cấp. Ông Đinh Thanh Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum cho biết: “Năm 2018, Mặt trận đã tổ chức nhiều hoạt động như đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn phường, tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhiều nội dung quan trọng được nhân dân đồng thuận. Thông qua các hoạt động giám sát giúp công tác CCHC địa phương được tốt hơn”.

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của tỉnh  năm 2018 có nhiều chuyển biến. Toàn tỉnh có 1.632 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2, 32 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Năm 2018 tỉnh Kon Tum chú trọng xây dựng chính quyền điện tử và hướng đến thành lập trung tâm hành chính công. Ông Lê Duy Cương, Phụ trách Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và  Truyền Thông tỉnh Kon Tum nói: “Về kiến trúc chính quyền điện tử Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phiên bản 1.0, hiện tại đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về chữ ký điện tử cấp tỉnh, cấp huyện có 95% người có thẩm quyền được ký được cấp và sử dụng. Về cấp xã có khoảng 80%. Hiện nay cấp tỉnh đến cấp xã  đã và đang chú trọng nâng cấp hệ thống để phục vụ cho chính quyền điện tử trong thời gian đến”.

Trong thực hiện cải cách hành chính năm 2018, tỉnh Kon Tum chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là các bộ đoàn thể, ban thanh tra nhân dân ở khu dân cư; đồng thời việc đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch cải cách hành chính theo hướng lắng nghe ý kiến người dân, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ cơ sở được triển khai thực hiện. Đây là bước đi nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và được các nhà tài trợ đánh giá cao.

Kết quả đạt được từ những nét mới trong công tác CCHC của tỉnh Kon Tum trong năm 2018 đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh, góp phần nâng cao uy tín của bộ máy công quyền với nhân dân trên địa bàn.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *