(kontumtv.vn) – Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại biểu các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan.

BAN DAI DIEN HOI DONG NGAN HANG CHINH SACH XA HOI TINH TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2019

Năm 2018, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cho vay và ủy thác cho hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tổng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 đạt 2.372 tỉ đồng, tăng 254 tỉ đồng so với năm 2017. Trong năm, có gần 27.500 lượt hộ nghèo, hộ chính sách vay 822 tỉ đồng. Đến cuối năm có hơn 63.660 hộ còn dư nợ với số tiền 2.366 tỉ đồng, đạt gần 100% kế hoạch. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội cho vay là 2.364 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ của NHCSXH.  Qua đánh giá, chất lượng tín dụng CSXH tại tỉnh đạt kết quả tốt với tỉ lệ nợ quá hạn là 0,27%. Trong đó, có gần 82% tổ tiết kiệm vay vốn không có nợ quá hạn. Công tác cho vay, giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng CSXH có nhiều cải tiến, giúp hộ nghèo, hộ chính sách thuận lợi trọng  tiếp cận vốn ưu đãi của Nhà nước.

Kết quả từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã duy trì và tạo việc làm cho gần 2.160 lao động, giúp trên 500 hộ nghèo xây dựng được nhà ở. Từ nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ trên 20% còn hơn 17% vào cuối năm 2018.

Năm 2019, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chất lượng hoạt động của Ban Đại diện; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn; chú trọng hoạt động thu hồi nợ khó đòi; thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn thông báo năm 2018 tỉnh Kon Tum hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế – xã hội; kết quả này có sự  đóng góp của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đề nghị các thành viên hội đồng phát huy vai trò trách nhiệm trong việc khắc phục hạn chế nhằm tiếp tục phát huy tốt nguồn vốn CSXH trong năm 2019.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *