(kontumtv.vn) – Chiều 11/2, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh.

BAN DAI DIEN HD QUAN TRI NHCSXH

Trong năm 2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thực hiện tốt chương trình tín dụng trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng nguồn vốn đạt gần 2.690 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng so với năm 2018; vốn huy động 234 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2018; vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương hơn 67 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay đạt 866 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với năm 2018, với gần 24.570 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến cuối năm 2019, tổng dư nợ đạt hơn 2.680 tỷ đồng, tăng gần 320 tỷ đồng so với năm 2018.

Năm 2020, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Với những biện pháp như phối hợp tuyên truyền, vận động thu nợ, củng cố và kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện Quyết định số 05, ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH tỉnh, để góp phần đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Ban Đại diện HĐQT cùng Ngân hàng CSXH tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan để có giải pháp thu hồi nợ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa nhưng sai phạm về quy trình nghiệp vụ, chế độ chính sách…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh trong năm 2019, nổi bật nhất là tham mưu tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; giải quyết tốt những tồn tại, vướng mắc về nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của các năm qua. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH tỉnh để tăng thêm nguồn vốn cho vay, góp phần cùng Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn ngày càng có hiệu quả hơn.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *