(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Chi nhánh NHNN tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình tín dụng trọng điểm của tỉnh mang lại kết quả tích cực. Đáng chú ý, nguồn vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ nhằm tăng thêm nguồn lực phục vụ  phát triển kinh tế.

Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng

Để nâng cao chất lượng tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và giảm dần lãi suất cho vay; tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng, đảm bảo hoạt động thanh toán được an toàn và thông suốt. Với các giải pháp, kế hoạch huy động vốn và cho vay phù hợp, trong 3 tháng đầu năm 2018, các ngân hàng thương mại đã huy động nguồn vốn trên 25 ngàn tỷ đồng, so với đầu năm tăng 3%, tăng 800 tỷ đồng và tăng  gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các giải pháp mở rộng tín dụng, đi đôi với đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp với định hướng của ngành và nhu cầu vốn phát triển kinh tế – xã hội địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các lĩnh vực tỉnh có lợi thế và các dự án, công trình đầu tư trọng điểm; thực hiện các giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng; tiếp tục triển khai tốt các chương trình tín dụng trọng điểm và kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu gia tăng trong những tháng cuối năm; rà soát, xác định các món vay có dư nợ cao, chiếm tỷ trọng lớn so với dư nợ của từng ngân hàng thương mại để có biện pháp kiểm soát, giám sát; kịp thời cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra, góp phần làm lành mạnh hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *