(kontumtv.vn) – Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình kế hoạch đề ra. Đây là đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2021 diễn ra vào sáng 12/1. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo điều hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phòng chống tội phạm, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phúc tạp, dự luận xã hội quan tâm. Đặc biệt,  Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý gần 480 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời một số vụ án, vụ việc lợi dụng công tác phòng chống dịch Covid-19 để trục lợi.

Ngành Nội chính Đảng xác định, năm 2022 chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp  luật Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tập trung tham mưu, chỉ  đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *