(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát triển theo hướng cung cấp nguyên liệu cho chế biến thực phẩm và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh bước đầu đã chuyển dịch theo chiều sâu, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao phù hợp với lợi thế của tỉnh và xu hướng chung của thị trường. Bình quân giai đoạn 2011-2017, tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thủy sản tăng gần 7,5%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt hơn 5,7%.

Nhìn chung, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Kon Tum đều phát triển đúng hướng. Việc tăng cường công tác khuyến nông, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp làm năng suất và sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể. Cây công nghiệp lâu năm phát triển đúng định hướng quy hoạch. Các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới bước đầu được áp dụng trong sản xuất chăn nuôi. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản  có bước phát triển, tạo ra các sản phẩm gỗ để xây dựng cơ bản trong nước và một số sản phẩm xuất khẩu…

Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp phát triển đúng hướng đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *