(kontumtv.vn) – Ban Công tác Mặt trận làng Trang, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm trên địa bàn huyện.

Năm qua, nhân dân các dân tộc làng Trang đoàn kết, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người  khoảng 18 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 25 hộ, chiếm 17% tổng số hộ. Nhân dân trong thôn đóng góp trên 40 triệu đồng để tu sửa nhà rông, làm 60 cột cờ dọc đường liên xã. Trong năm thôn có 27 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

CTV Thanh Huyền – Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *