(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 04 ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV Về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới, năm 2018, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện đã dành nhiều nguồn lực quan tâm hỗ trợ giúp các xã đặc biệt khó khăn thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Là đơn vị kết nghĩa với xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, năm 2018, Công ty Điện lực Kon Tum đã dành hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng 1 nhà văn hóa, 20 nhà vệ sinh cho các hộ dân, thi công 01 công trình thắp sáng đường quê. Qua đó, giúp người dân trên địa bàn xã có điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt và phát triển sản xuất. Ông Mai Xuân Mậu, Chủ tịch UBND xã Đăk Ring nói: “Công ty Điện lực Kon Tum đã hỗ trợ cho xã nhà văn hóa cộng đồng tại thôn Ngọc Hoàng, đã giải quyết nơi sinh hoạt văn hóa và hội họp cho thôn và cho xã. Ngoài ra, Công ty đã hỗ trợ được 20 nhà vệ sinh cho người dân, giải quyết về vấn đề vệ sinh môi trường ở thôn, làng. Ngoài ra Công ty cũng hỗ trợ một số mô hình phát triển kinh tế – xã hội, như mô hình trồng cây bời lời, cây bưởi da xanh, tới nay một số mô hình đã phát huy hiệu quả”.

Diện mạo vùng sâu vùng xa ngày càng thay đổi
Diện mạo vùng sâu vùng xa ngày càng thay đổi

Trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện đã cử 4.800 lượt người phối hợp với cấp ủy, chính quyền ở 51 xã đặc biệt khó khăn bám nắm tình hình, tuyền tuyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động hơn 8 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm kinh phí của cơ quan, từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh tập trung giúp hộ nghèo trồng và chăm sóc cây bời lời, cà phê, chăn nuôi bò sinh sản, xây dựng các mô hình kinh tế hộ, xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai…Ông A Hành, Chủ tịch UBND xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Trong năm 2018, Sở Xây dựng hỗ trợ các hộ bị bão lũ tại thôn Tu Thó. Các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách họ cũng rất quan tâm, có quà, động viên trực tiếp để hộ gia đình đó có tinh thần để họ tiếp tục vươn lên”.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đưa cán bộ, chiến sĩ về cơ sở giúp nhân dân hơn 3.000 ngày công để sửa chữa các công trình đường giao thông nông thôn, nhà ở, các công trình thuỷ lợi nhỏ, nước tự chảy… Bằng những việc làm cụ thể của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, đã góp phần cùng với chính quyền các địa phương giúp cho đồng bào các xã có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Bình quân ở 51 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 giảm 5,6%. Đồng thời, các đơn vị kết nghĩa còn giúp các xã đặc biệt khó khăn xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: “Về xây dựng hệ thống chính trị thì các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện đã tập trung giúp xã rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc; hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi bộ và các đoàn thể thôn trong việc xây dựng chi bộ đạt trong sạch; thu hút đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng, kết nạp mới được 335 đảng viên tại 51 xã. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, làng tiếp tục được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, động viên các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện huy động các nguồn lực giúp nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020 giảm 30% xã đặc biệt khó khăn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *