(kontumtv.vn) – Người đứng đầu phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem họ làm việc ra sao, chất lượng thế nào… để từ đó đánh giá, tinh giản.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định như vậy khi trả lời báo chí bên hàng lang Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV; đồng thời nhấn mạnh phải thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ công chức thời gian qua.

Phân cấp mạnh để địa phương phát phuy sáng tạo

PV: Liên quan đến câu chuyện tinh giản biên chế, Nghị quyết Trung ương 6 đã chỉ rõ, vấn đề là các địa phương nên thực hiện thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Hội nghị Trung ương 6 bàn về 2 vấn đề quan trọng, trong đó có nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vấn đề thể chế. Những quy định không còn phù hợp phải chỉnh sửa để nâng cao giá trị pháp lý và xem đây là quy định làm nền, phải có chế tài xử lý. Cùng với đó là phải quyết tâm chính trị rất cao trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Thể chế phải tương đối hoàn thiện, gắn với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với trách nhiệm của người đứng đầu thì mới hoàn thiện được nội dung của Nghị quyết lần này.

nguoi dung dau phai biet ai lam khong tot de giam bien che hinh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Nghị quyết của Trung ương đã quy định khá rõ về lộ trình. Theo đó, trong giai đoạn sắp tới tạo sự phân cấp mạnh mẽ giữa Trung ương và địa phương để địa phương phát huy được những sáng kiến, sáng tạo phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Không nên áp đặt một khung chung cho tất cả địa phương, đây chính là trở ngại trong thời gian qua khi chúng ta đưa ra một quy định chung cho tất cả các địa phương khi mà đặc thù khác nhau. Do đó, lần này cơ chế sẽ mở.

Ví dụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tới đây sẽ được quy định khung tổ chức để thực hiện nhiệm vụ nhưng đảm bảo không bỏ sót, không chồng lấn, chồng chéo.

Trên cơ sở đó sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là “phần cứng”, phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, giải thể, có thành lập hay không thành lập.

Tương tự, vấn đề số lượng cấp phó cũng có quy định khung bình quân chung, còn cơ sở, địa phương sẽ bố trí mỗi cơ quan chuyên môn cần số cấp phó là bao nhiêu, miễn là tổng số cấp phó không vượt quá quy định.

Lần này sẽ đi sâu hơn một bước về đề án vị trí việc làm. Hai vấn đề quan trọng của đề án là xác định tiêu chí đánh giá khung năng lực và mô tả được công việc theo từng vị trí. Hai vấn đề này nếu làm tốt thì chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm. Trong thời gian qua chúng ta vướng 2 vấn đề khó này nên các địa phương và cơ quan chưa thực hiện tốt được.

Muốn tinh giản bộ máy, giảm biên chế thì cần đổi mới phương pháp, chế độ làm việc. Hiện nay 1 việc phân công nhiều người. Chuyên viên có thể làm nhiều việc, giờ một việc chỉ giao cho một người.

Phải thay đổi phương pháp đánh giá công chức

PV: Biên chế của chúng ta vẫn phình ra dù thực hiện nhiều giải pháp. Nghị quyết Trung ương vừa được ban hành có thực sự khắc phục được hạn chế lâu nay và tinh giản được biên chế hay không, thưa ông?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Vấn đề biên chế phải dựa trên trụ cột chính là giảm đầu mối, sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó để chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng lặp.

Trên cơ sở đó chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó từng vị trí việc làm sẽ xác định được, thực hiện theo Đề án vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả, hiệu lực cũng như sắp tới đây tính cơ chế tiền lương.

Vấn đề tiền lương sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7 trên cơ sở giải quyết được Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 là sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và đổi mới cơ chế tài chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

PV: Nói về trách nhiệm người đứng đầu, nhiều người cho rằng đụng đến cán bộ, con người nên rất tâm tư. Người đứng đầu làm sao vượt qua được những rào cản đó để tinh giản được biên chế?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Cái quan trọng là phải thay đổi phương pháp đánh giá. Đánh giá công chức là để chúng ta biết được những người nào làm việc tốt, hiệu quả công việc cao, phải đánh giá, kiểm tra công việc thường xuyên, hàng tháng, thậm chí là hàng ngày chứ không phải chỉ cuối năm.

Người đứng đầu trong các tổ chức phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem họ làm trong một tháng, một năm bao nhiêu việc, chất lượng thế nào. Đó là cơ sở để đánh giá cán bộ, phân loại cuối năm, cũng là cơ sở chúng ta thực hiện chính sách cán bộ, thực hiện chế độ, tinh giản biên chế.

PV: Có ý kiến cho rằng hợp nhất văn phòng HĐND và văn phòng UBND sẽ giảm được biên chế nhưng liệu có ảnh hưởng đến vai trò giám sát của HĐND?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Dù đó là của văn phòng HĐND hay văn phòng UBND thì chức năng phục vụ như nhau, có thể gom lại thủ quỹ, lái xe, văn thư…. Còn cơ quan chuyên môn, nếu là cơ quan tham mưu hoặc thẩm tra thì  đây là những cơ quan, đơn vị độc lập phục vụ cho từng tổ chức.

PV: Xin cảm ơn ông!

 

Ngọc Thành/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *