(kontumtv.vn) – Trao đổi với báo chí về Quy chế bầu cử của Đại hội 12, trong đó có việc ứng cử, đề  cử, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11 cho hay, Quy chế bầu cử của Đại hội đã ghi rõ.

“Các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng ra Đại hội, thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất. Điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung”.

Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn?

Theo Quy chế bầu cử, ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ mà không được Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ giới thiệu thì không được ứng cử.

Còn nếu được Đại hội đề cử thì đồng chí đó phải xin rút, do quy định là không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định cao nhất vẫn là của Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, thông tin xấu độc, Đại hội Đảng 12, ứng cử, quy chế bầu cử, giám sát quyền lực
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

Ví dụ đồng chí A là ủy viên Ban chấp hành khóa cũ không được Ban chấp hành khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được Đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút vì đồng chí đó là ủy viên Ban chấp hành cũ, phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành cũ và chấp hành quy chế bầu cử vừa được thông qua, đương nhiên phải rút.

Nhưng cuối cùng để đồng chí đó rút hay không rút là do Đại hội quyết định.

Như thế là bảo đảm dân chủ nhất, chúng ta vừa có điều kiện thực hiện tất cả những quy định, quy chế của Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định của BCH TƯ và của Đại hội, các quy định chung, mà mọi đảng viên phải theo, đặc biệt là các ủy viên TƯ, các đại biểu dự Đại hội.

Tham gia Đại hội, ông có mong mỏi gì trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới?

Báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc rất quan trọng, tổng hợp chính trị , kinh tế xã hội, nêu những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như đưa ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ tới.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa.

Những năm vừa qua, Đảng ta thực hiện thành công sứ mệnh này là vì Đảng luôn luôn quan tâm việc xây dựng chỉnh đốn Đảng như theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp bước đó có Nghị quyết số 12 TƯ 4 của nhiệm kỳ khóa 11 để nhấn mạnh hơn nữa vấn đề cấp bách.

Chúng ta tin tưởng khóa 12 sẽ làm được tốt để góp phần cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Giám sát quyền lực của Đảng

Có nhiều đảng viên lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, ông bình luận gì về điều này?

Đảng Cộng sản VN hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện theo Điều lệ của Đảng, trong đó xác định rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, chịu sự kiểm soát của Nhà nước và của nhân dân, tức kiểm soát về quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, thông tin xấu độc, Đại hội Đảng 12, ứng cử, quy chế bầu cử, giám sát quyền lực
Các đại biểu tham dự Đại hội

Nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh vấn đề này. Đảng lãnh đạo đất nước, xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất và nhân dân sẽ giám sát hoạt động của Đảng .

Nhân dân có thể tham gia giám sát nhưng có thể cụ thể hóa cơ chế chính sách, giám sát như thế nào, thưa ông?

Có rất nhiều cơ chế người dân có quyền giám sát, phương châm chúng ta vẫn là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chúng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế, giám sát, chỉ có đâu đó chưa làm tốt thôi.

Hy vọng sau Đại hội, công tác phổ biến quán triệt các văn kiện, đường lối của Đảng được đẩy mạnh hơn nữa, trong đó cơ chế giám sát thực hiện tốt hơn.

Không để thông tin xấu độc có đất sống

Trước Đại hội Đảng, có nhiều thông tin xuyên tạc bôi nhọ về một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng, bên cạnh việc phản bác thông tin đó cũng có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin kịp thời hơn nữa thì sẽ giảm bớt thông tin như vậy?

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị rất quan trọng của nước ta. Vừa qua có một số trang mạng hoạt động sai trái, kích động chia rẽ nội bộ ta, thực hiện ý đồ phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân với Đảng.Không phải kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội cũng như các hoạt động chính trị lớn của đất nước, trong khi nhân dân, cả nước đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ góp phần cho thành công của Đại hội thì không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch gia tăng chống phá.

Các cơ quan thông tấn báo chí ta đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép phản bác những luận điệu sai trái đó.

Báo chí dịp này cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta không những tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng mà cũng phải có trách nhiệm lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Các cơ quan nhà nước cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa Quy chế 25 cung cấp thông tin và người phát ngôn, kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Thông tin xấu độc sẽ không có đất sống.

X.Linh – T.Chung – H.Nhì – P.Hải/Vietnmanet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *