(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 105, ngày 02/4/2018, cụ thể là Phương án 02, ngày 24/5/2018 về nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng khu dân cư. Hiện nay các tổ chức cơ sở Đảng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện, đảm bảo theo kế hoạch.

Thực hiện Phương án 02 của Thành ủy, xã Vinh Quang đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân nắm bắt chủ trương chung của Đảng các cấp. Từ đó bà con đã đồng thuận cao nên việc giới thiệu nhân sự thôn trưởng được thực hiện thuận lợi. Đến nay 4/6 thôn của xã đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng khu dân cư, 2 thôn còn lại sẽ thực hiện trong tháng 12/2019 và đầu năm 2020. Ông Nông Hồng Công, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết: “Tại địa phương, các thôn đều có đảng viên là người tại chỗ, các đảng viên này đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tất cả nhân sự đưa ra đều được bà con đồng tình, ủng hộ cao, tín nhiệm cao. Đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn nắm bắt chủ trương trong cấp ủy, UBND triển khai và phổ biến, quán triệt trong hệ thống chính trị khu dân cư. Trong quá trình tổ chức triển khai được thuận lợi hơn, đặc biệt có sự chủ động trong việc lãnh đạo, tổ chức điều hành ở khu dân cư một cách nhanh chóng. Hạn chế rất lớn tổ chức các buổi họp thường kỳ dưới thôn”.

Tuyên truyền chủ trương nhất thể hóa các chức danh ở khu dân cư
Tuyên truyền chủ trương nhất thể hóa các chức danh ở khu dân cư

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 20/183 thôn, tổ dân phố đã thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng khu dân cư, còn 163 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện. Trong tổng số 183 thôn, tổ trưởng, hiện có 69/114 người là đảng viên. Đây cũng là khó khăn của thành phố trong công tác tìm nguồn nhân sự để thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng, Tổ trưởng khu dân cư cũng như việc sắp xếp để bố trí công tác phù hợp cho các đối tượng bị dôi ra sau khi thực hiện nhất thể hóa. Bà Trương Kiều Phương Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa, nói: “Xã có 5 chi bộ ở khu dân cư với 7 đảng viên nhưng lớn tuổi. Các thôn trưởng nhiệm kỳ 2017-2019 không có đồng chí nào là đảng viên, trình độ chỉ có THCS. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khu dân cư tiến hành rà soát, lựa chọn những người có đủ điều kiện trình độ văn hóa, năng lực, phẩm chất, đạo đức để xây dựng đề án nhân sự thôn, tổ trưởng”.

Để triển khai chủ trương theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả, Thành ủy đang tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên khu dân cư, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương của Đảng, trong đó nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Bà Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum cho biết: “Trong quý IV/2019 và quý I/2020, thành phố sẽ có 50/163 thôn tổ dân phố thực hiện. Nội dung thứ 2, Thành ủy chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt  chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. Thứ 3 là chú trọng công tác đào tạo nguồn, kết nạp đảng tại khu dân cư để từng bước chuẩn bị nhân sự và hoàn thiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố”.

Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn đã từng bước thực hiện có hiệu quả. Sau khi hợp nhất hai chức danh, các vấn đề quan trọng ở khu dân cư được chỉ đạo thực hiện kịp thời, nhanh chóng. Việc nhất thể hóa góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *