(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao, nhất là ở vùng ĐBDTTS có đạo. Vì vậy, nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở vùng ĐBDTTS có đạo là một trong những mục tiêu lớn đã được ngành Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chú trọng.

Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Kon Tum là trên 19%. Đáng quan tâm là còn có rất nhiều địa phương tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao hơn 30 – 40%. Tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS có đạo. Trước thực trạng này, ngành Dân số đang tích cực vận động các chức sắc tôn giáo phối hợp, tham gia đẩy mạnh công tác truyền thông dân số – kế hoạch hóa gia đình. Chị Trần Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền thông DS – KHHGĐ huyện Kon Rẫy nói: “Tháng 11 vừa qua Trung tâm phối hợp với UBND huyện tổ chức hội thảo chuyên đề về DS – KHHGĐ tại các xã có đạo như xã Đăk Tờ Re. Hội nghị đã mời tất cả giáo phu, thôn trưởng, ban, ngành, đoàn thể các thôn trong xã cùng vào cuộc”.

Truyền thông DS - KHHGĐ ở cơ sở
Truyền thông DS – KHHGĐ ở cơ sở

Tháng 9 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu là cán bộ ngành Y tế, UBMTTQVN và các chức sắc tôn giáo thuộc các đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài. Hội thảo đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác dân số, kế hoạch  hóa gia đình vùng có đạo. Qua phân tích thực trạng và hệ lụy của việc sinh nhiều con ở vùng ĐBDTTS có đạo trên địa bàn tỉnh, hầu hết các chức sắc tôn giáo đều đồng thuận sẽ sẵn sàng phối hợp với ngành Y tế trong công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình. Mục sư Phạm Hồng Liên, Tin Lành miền Nam Việt Nam nói: “Qua hội nghị này, chúng tôi sẽ có trách nhiệm nhiều hơn với giáo dân của mình và nghiên cứu để đem những biện pháp không chống lại qui luật tự nhiên để gia đình của các giáo dân người DTTS ở vùng sâu, vùng xa hạnh phúc hơn, ý thức hơn”.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ sinh ở địa phương. Chính vì vậy, tùy vào đặc thù của từng địa phương, ngành Dân số đã lựa chọn và triển khai  những hoạt động phù hợp để nâng cao nhận thức và vận động nhân dân thực hiện công tác DS -KHHGĐ. Ông Từ Hữu Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh Kon Tum cho biết: “Chi cục đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động như tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động truyền thông. Riêng đối với vùng có đạo tiếp tục thông  qua các hình thức hiệu quả  như gặp gỡ các chức sắc tôn giáo trao đổi về công tác DS – KHHGĐ tại cộng đồng; tham mưu, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội thảo phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo đối với công tác DS – KHHGĐ”.

Hy vọng, với những giải pháp cụ thể, ngành Dân số sẽ thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

                                                                       Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *