(kontumtv.vn) – Với sức lan tỏa của phong trào Cách mạng Tháng Tám trong cả nước đã giúp cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum thành công tốt đẹp. Đây là mốc son lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho công cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột chế độ thực dân phong kiến của phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra, tỉnh Kon Tum không có tổ chức đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng. Tuy nhiên, trước khí thế hừng hực khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra trong cả nước, tình cảm của nhân dân, trí thức và binh lính chế độ cũ được giác ngộ dành cho Việt Minh ngày càng cao. Mặt khác, hệ thống chính quyền tay sai của Phát xít Nhật và phong kiến đã mục nát, lung lay, tạo thời cơ cho khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Tỉnh trưởng Hà Ngại không dám chần chừ, tuyên bố từ chức, bàn giao toàn bộ ấn tín, hồ sơ cho cách mạng. Về sự kiện quan trọng này, ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: “Với khí thế như vũ bão như triều dâng của Cách mạng Tháng tám trong cả nước sáng 25/8/1945, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền về tay mình. Có thể nói đây là 1 sự kiện một mốc lịch sử chói lọi của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà.”

Sáng ngày 28/8/1945, một cuộc mít tinh lớn với quy mô khoảng 3.000 người đã diễn ra tại sân vận động thị xã Kon Tum. Tại đây, bác sĩ Hoàng Văn Lẫm, Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum đã đọc diễn văn chào mừng thắng lợi và tuyên bố xoá bỏ toàn bộ hệ thống chính quyền thực dân – phong kiến, xoá bỏ chế độ sưu thuế, lao dịch, lập chính quyền cách mạng của nhân dân.

Dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu về khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám tại tỉnh Kon Tum, ông Đào Thế Trại, Trưởng phòng Trưng bày – Bạn đọc, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Kon Tum cho biết, sau khởi nghĩa giành chính quyền thành công, cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước diễn ra vào ngày 6/1/1946, tuy nhiên, tại tỉnh Kon Tum bầu cử đã được tổ chức vào ngày 23/12/1945, trước ngày tổng tuyển cử của cả nước hai tuần. Nguyên nhân tổ chức bầu cử sớm là do tỉnh Kon Tum nhận được thông tin hoãn bầu cử của Trung ương muộn nên vẫn tổ chức theo kế hoạch cũ. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, tỉnh Kon Tum có một sự kiên rất trọng đại đó là bầu cử Quốc hội và HĐND tại tỉnh Kon Tum. Trong cuộc bầu cử này đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội và 20 đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum. Có một điều đặc biệt là cuộc bầu của tại tỉnh Kon Tum diễn ra sớm nhất trong cả nước vào năm 1945.

Ngay sau khi Tổng tuyển cử thành công, chính quyền dân cử mới dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng tỉnh Kon Tum đã nêu cao ngọn cờ đoàn kết, lãnh đạo nhân dân bảo vệ chính quyền non trẻ, sẵn sàng cho công cuộc đấu tranh mới đó là chống thực dân Pháp xâm lược. Kể từ đây, phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum bước sang trang mới.

Ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Cách mạng Tháng Tám đã giúp nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trở thành người làm chủ của quê hương đất nước. Dưới sự  lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh Kon Tum tự tin lập nên nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng tỉnh Kon Tum, góp phần giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Quang Thủy khẳng định: “Thành công của Cách mạng Tháng Tám là cội nguồn sức mạnh, là ngọn đuốc chân lý soi đường cho phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum, khơi dậy tinh thần yêu nước nồng nàn của đồng bào các dân tộc chuyển từ tự phát sang tự giác đi theo cách mạng, theo Bác Hồ để giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa miền núi tiến kịp với miền xuôi.”

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Kinh tế, xã hội từ vùng thuận lợi đến khu vực khó khăn của tỉnh đều khởi sắc. Theo ông A Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tu Mơ Rông, Cách mạng Tháng Tám đã đem lại độc lập, tự do cho đất nước nói chung và đem lại cơm no, áo ấm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông nói riêng. Ông A Linh phấn khởi chia sẻ: “Nhân dân Tu Mơ rông có cái ngày hôm nay, được hạnh phúc, ấm no là cũng nhờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhờ cuộc cách mạng đó mà nhân dân Việt Nam nói chung và Nhân dân huyện Tu Mơ Rông nói riêng phát triển như ngày hôm nay. Nhân dân được sống ấm no, có đường, điện, trường, trạm đảm bảo cuộc sống cho người dân.”

Thành công của khởi nghĩa giành chính quyền ở Kon Tum vào ngày 25/8/1945 đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Cách mạng Tháng 8 trong cả nước. Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, là dịp để mỗi người trong chúng ta thêm tự hào và ra sức phấn đấu để tiếp tục phát huy bài học lịch sử Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Văn Hiển – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *