(kontumtv.vn) – Theo Chương trình phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum mới được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, 05 nội dung và 03 giải pháp cụ thể được xác định, tập trung thực hiện.

Giới thiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum
Giới thiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum

Song song với nội dung trọng tâm xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”và nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh ra nước ngoài cho các sản phẩm sâm Ngọc Linh xuất khẩu; cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh Kon Tum, mà trọng tâm là quản lý chặt chẽ nguồn gốc, tiêu chuẩn sâm giống, hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất sâm Ngọc Linh theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các công cụ, biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh; sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh; đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum trong và ngoài nước; gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Cùng với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phát huy vai trò của Hội Sâm Ngọc Linh tỉnh và các doanh nghiệp, người sản xuất – kinh doanh sâm Ngọc Linh trong việc quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh; giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh  cũng được chú trọng tăng cường, phù hợp với thực tế địa phương.

Nghĩa Hà – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *