(kontumtv.vn) – Chiều 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12. Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên họp này, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thông qua  các văn bản pháp luật về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định thay thế Quyết định số 161 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ký thừa ủy quyền một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Việc ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021; Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định chi tiết giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Định mức kinh tế -kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum./.

Thanh Tùng Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *