(kontumtv.vn) – Tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh sáng ngày 4/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị các ban, ngành và các tổ chức thành viên cần chủ động triển khai hiệu quả hơn nữa quy chế phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát phản biện và hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp. Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, đại diện lãnh đạo một số ban ngành và các tổ chức thành viên.

Bốn tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân; tập hợp phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân với cấp ủy. Đặc biệt, các tổ chức thành viên của mặt trận tỉnh đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động gắn với chương trình nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Qua đó xây dựng nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Đồng thời huy động được trên 18 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS làm kinh tế, phát triển sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cơ chế luân chuyển cán bộ trong hệ thống mặt trận, đoàn thể; tạo động lực phấn đấu trong nội bộ, giảm bớt chủ nghĩa kinh nghiệm trì trệ; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh ủy có cơ chế bố trí phương tiện cho Khối Mặt trận, đoàn thể khi làm việc tại cơ sở. Trong công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần gắn nội dung phát triển kinh tế, xã hội theo từng chương trình, dự án thiết thực, cụ thể tại cơ sở. Trong đó, lấy chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo chính trị và phát huy trách nhiệm tuyên truyền của đảng viên tại khu dân cư, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 03 và Chỉ thị số 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” với “Đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”.

Đối với công tác giám sát, phản biện và đề xuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban ngành cần kiểm tra, rà soát và chủ động triển khai thực hiện quy chế phối hợp một cách nghiêm túc, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *