(kontumtv.vn) – Đoàn công tác UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các xã Mường Hoong, Ngọc Linh của huyện Đăk Glei.

Kiểm tra thực tế tại 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực và kết quả giảm nghèo của địa phương trong thời gian qua; yêu cầu các cấp ngành của tỉnh và huyện Đăk Glei cần tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp để người dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo bền vững; triển khai các mô hình giảm nghèo cần trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, gắn trách nhiệm của người dân trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi địa phương. Cùng với đó, chính quyền và đoàn thể các cấp của huyện, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc,

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn làm việc với UBND huyện và 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh. Trong năm 2022, cùng với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, của huyện, 02 xã đã tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, chương trình giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó góp phần tạo sinh kế, giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế…Tuy nhiên, với địa hình đồi núi dốc, chia cắt phức tạp, trong khi đó kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông nông thôn và nhiều yếu tố khác nên công tác giảm nghèo trên địa bàn 02 xã, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, huyện Đăk Glei mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các cấp ngành trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là tại 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh.

  Minh Đức – Y Đông

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Glei

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *