(kontumtv.vn) – Sáng ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm việc tại huyện Ngọc Hồi nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình, dự án, quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021- 2022, tổng số dự án, công trình có chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Ngọc Hồi gồm có 8 dự án với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 86 hecta của 164 hộ gia đình, 11 tổ chức với số tiền được phê duyệt bồi thường gần 42 tỷ đồng. Đến nay, đã tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án đối với 145 hộ, 9 tổ chức. Hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các cá nhân, tổ chức còn lại gặp khó khăn do người dân chưa thống nhất mức bồi thường; quy trình, thủ tục thanh lý tài sản, bàn giao đất về địa phương của Công ty TNHHMTV cao su Kon Tum còn vướng mắc.

Về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, sau 06 năm được UBND tỉnh phê duyệt, với sự thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế- xã hội; sự thay đổi của các văn bản pháp lý về đô thị và các điều chỉnh khác có liên quan đã ảnh hưởng đến không gian kiến trúc đô thị, nhiều chỉ tiêu, định hướng phát triển đô thị không còn phù hợp theo quy hoạch và tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. UBND huyện Ngọc Hồi kiến nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Plei Kần để tăng tỷ lệ đô thị hóa cũng như xây dựng huyện Ngọc Hồi thành thị xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI.

Huyện Ngọc Hồi kiến nghị gia hạn thực hiện hợp đồng công trình Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Ngọc Hồi; bổ sung quy hoạch khoáng sản tại 02 điểm mỏ thuộc xã Đăk Xú và xã Pờ Y; bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Ngọc Hồi và cập nhật vào quy hoạch tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Ngọc Hồi, các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng các Phương án bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần; quy hoạch khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, cần đảm bảo các tiêu chuẩn trong điều chỉnh, việc bố trí không gian cũng như dự kiến các nguồn lực để thực hiện trình cấp thẩm quyền sớm cho chủ trương điều chỉnh đảm bảo quy trình, quy định./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *