(kontumtv.vn) – Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã giành được trong năm 2013 là minh chứng sinh động thể hiện quân đội thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, quân đội xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ảnh QĐND

Sáng 16/12, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013; xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo công tác QS-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2014; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Quân ủy Trung ương năm 2013 và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương; thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng; thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Quân ủy Trung ương đã thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013.
Quân ủy Trung ương thống nhất đánh giá: Năm 2013 Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; nổi bật là: Làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh; xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo, vùng trời và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…
Từ những đánh giá khái quát nêu trên, Quân ủy Trung ương thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác trong năm 2014.
Sau khi nghe nhiều ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lần lượt có phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ biểu thị sự đồng tình cao với những đánh giá của Quân ủy Trung ương và các ý kiến phát biểu tại hội nghị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2014.
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã giành được trong năm 2013 là minh chứng sinh động thể hiện quân đội thực sự xứng đánh là lực lượng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Qua thực tiễn, quân đội ngày càng trưởng thành về mọi mặt.
Đề cập nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là trong hai năm 2014 và 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều dành thời gian phân tích, làm rõ nhiều vấn đề về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc nắm tình hình, phân tích sâu sắc tình hình, để từ đó có những nhận định chính xác, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý từng tình huống cụ thể một cách hiệu quả, nhằm bảo đảm mục đích vừa giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vừa giữ vững hòa bình, ổn định, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng, Nhà nước hết sức tin cậy vào những phân tích, đánh giá tình hình của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển phải nắm chắc quan điểm, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước trong xử lý các vấn đề cụ thể xảy ra trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các địa phương phát huy cao nhất lợi thế mang lại từ biển để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước, các bên có liên quan trên cơ sở luật pháp và các công ước quốc tế.
Chủ tịch nước chỉ đạo: Giải quyết những vấn đề xảy ra trên biển phải trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cả về nội dung và hình thức giáo dục chính trị-tư tưởng, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp cần hết sức chú trọng đến việc giáo dục, nhằm bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có đủ bản lĩnh và tri thức, đập tan các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.
Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Việc xác định các chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp trong toàn quân cần gắn kết chặt chẽ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Thủ tướng chỉ đạo: Tiếp tục khảo sát, tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của các đoàn kinh tế-quốc phòng hiện nay. Thực tiễn hoạt động của các đoàn kinh tế-quốc phòng hiện đang mang lại hiệu quả cao; vừa xây dựng được thế trận quốc phòng, vừa tạo được việc làm cho người dân địa phương, vừa góp phần đẩy nhanh mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gợi mở nhiều vấn đề trong việc triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh ở từng địa bàn, trên từng khu vực; những vấn đề về tổ chức lực lượng, đầu tư trang bị, chỉ đạo huấn luyện nhằm phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt giúp dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; về việc thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng; về công tác đối ngoại quốc phòng.
Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần quan tâm, đầu tư và hết sức chú trọng việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội, nhất là triển khai thực hiện chính sách về  nhà ở, đất ở; các chính sách đối với người có công với cách mạng…
Theo : Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *