(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện Đăk Glei, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở các thôn, làng.

Sau một thời gian phấn đấu, tháng 9/2021, chị Y Tới ở thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn của Y Tới và gia đình. Vì vậy, chị sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò của một người đảng viên. Chị Y Tới chia sẻ: “Bản thân tôi luôn xác định thứ nhất là phải luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi việc và phát huy vai trò của một người đảng viên, như phát triển kinh tế, chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.”

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu kết nạp trên 600 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm đến phát triển đảng viên ở các thôn, làng; công tác phát triển đảng viên mới phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Điển hình như xã Đăk Pék, ông A Tiểng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết Đảng ủy xã đã phân công hằng tháng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt cùng với các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ thôn, làng để theo dõi, hướng dẫn nắm tình hình của chi bộ, nhất là công tác giới thiệu, theo dõi quần chúng ưu tú để giới thiệu học lớp nhận thức về đảng.

Với những giải pháp đồng bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đăk Glei đã kết nạp 107 đảng viên; trong đó, 61 đảng viên được kết nạp ở các chi bộ khu dân cư. Nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên gần 2.700 đảng viên. Thời gian tới, Huyện ủy Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo các Đảng ủy, các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn đẩy mạnh các phong trào thi đua để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, làm cơ sở đánh giá, xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú. Ông Ô Lý Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Giải pháp sắp tới về công tác phát triển đảng viên thì thứ nhất làm tốt công tác quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết về công tác phát triển Đảng của Đảng bộ huyện đã đề ra. Thứ hai là tập trung rà soát, sàng lọc những quần chúng đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định của Bộ Chính trị.”

Song song với công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy Đăk Glei tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, tư cách ra khỏi Đảng, khắc phục biểu hiện chạy theo số lượng, thành tích./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *