(kontumtv.vn) – Ngày 19/3, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền và nhân các địa phương trong cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khu vực phòng thủ các cấp  được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, công nghệ, quốc phòng và an ninh. Khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo ra sức mạnh và tiềm lực về chính trị, tinh thần cho khu vực phòng thủ, nhất là các tỉnh vùng biên. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương không ngừng được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của các địa phương được xây dựng ngày càng vững mạnh; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X); phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu, tổ chức thực hiện thông suốt, hiệu quả; từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cùng với cả nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; từng bước xây dựng, củng cố tiềm lực trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *