(kontumtv.vn) – Đoàn cán bộ y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã về khám, cấp thuốc cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khó khăn trên địa bàn 2 xã Đắk Rơ Nga (huyện Đắk Tô) và xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy).

Quân y khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân
Quân y khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách

Đoàn cán bộ y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho trên 100 đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn trên địa bàn hai xã. Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”; là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với các thế cha anh đi trước, người nghèo, khó khăn, nhằm động viên họ tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

                                                                                    CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *