(kontumtv.vn) – Tỉnh Quảng Ngãi đã chấm dứt được tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương sau 3 năm triển khai thực Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2016-2018.

Tuyên truyền chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Tuyên truyền chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, các hội đoàn thể và UBND các  xã đã tổ chức cho các hộ gia đình có con trong độ tuổi có nguy cơ xảy ra tảo hôn kí cam kết với không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó mà tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được chấm dứt. Tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng đã giảm mạnh. Nếu như trước năm 2016, các huyện miền núi của Quảng Ngãi có 462 cặp tảo hôn, thì đến nay đã giảm xuống chỉ còn 150 cặp.

Phi Khanh

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *