(kontumtv.vn) – Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng rừng trồng cấp chứng chỉ quản lí rừng bền vững (FSC) trên địa bàn tỉnh.

Quang Tri trien khai nhan rong rung trong cap chung chi FSC

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC là 22.158 ha. Với diện tích này, tỉnh Quảng Trị là tỉnh có số lượng rừng cấp chứng chỉ FSC lớn nhất trong cả nước, đồng thời cũng là tỉnh đi đầu trong cả nước thực hiện mô hình quản lí rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ rừng cho cả hai đối tượng là doanh nghiệp và hộ gia đình. Qua đó, đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế của rừng, ổn định đầu ra cho các sản phẩm từ rừng, giải quyết nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến hàng hóa xuất khẩu.

Mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đặt ra là đến năm 2025 có khoảng 42.000 ha rừng trồng gỗ lớn đạt tiêu chí quản lí rừng FSC, nâng cao chất lượng rừng đạt trên 60% cho gỗ lớn và 40% cho gỗ nhỏ, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 800.000 – 1.000.000 m3 gỗ xẻ.

                                                                                         Phan Khiêm

Đài PT-TH Quảng Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *