(kontumtv.vn) – Sáng ngày 15/4,  Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt  là Quy hoạch điện VIII). Dự tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Tại hội nghị, Bộ Công thương đã báo cáo cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại trong thực hiện Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh giai đoạn 2010-2020; đồng thời thông tin phương án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch điện VIII được lập căn cứ Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Phạm vi ranh giới quy hoạch gồm quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Phương án sau rà soát có tổng vốn đầu tư khoảng 141,6 tỷ USD; tổng chi phí vận hành hệ thống giai đoạn đến 2021-2030 là hơn 317 tỷ USD.

Chương trình phát triển nguồn điện mới được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội trong mọi trường hợp, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện cân đối lớn của nền kinh tế. Đảm bảo các mục tiêu cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26 về trung hòa carbon vào năm 2050.

Phó Thủ Tướng Lê Văn Thành đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương, tùy theo chức năng nhiệm vụ chú trọng triển khai các công việc liên quan để đảm bảo các điều kiện triển khai Quy hoạch điện VIII./.

                                                                       Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *