Tẩm màn bằng hóa chất cho nhân dân
Tẩm màn bằng hóa chất cho nhân dân vùng sốt rét lưu hành

(kontumtv.vn) – Với sự đầu tư của Chương trình Phòng chống sốt rét quốc gia, Dự án Phòng chống sốt rét Quỹ Toàn cầu, từ năm 2016 đến nay, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã triển khai cấp 59.100 chiếc màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài cho người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành của 10 huyện, thành phố; cấp 6.500 chiếc võng có phủ màn cho người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành thuộc đối tượng dân di biến động, đi rừng, đi rẫy; tổ chức tẩm màn bằng hóa chất cho hơn 90.500 lượt người dân tại các xã thuộc vùng sốt rét lưu hành vừa và nặng… Nhờ làm tốt công tác phòng chống và phát hiện ca bệnh sốt rét tại các thôn làng, từ năm 2016 đến nay, số mắc sốt rét hàng năm đều giảm, không có dịch sốt rét, không có sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét và số mắc sốt rét năm sau giảm hơn so với năm trước. Cụ thể, năm 2016, toàn tỉnh có 278 bệnh nhân sốt rét, năm 2017 còn  236 bệnh nhân sốt rét, giảm trên 15%. Riêng trong quý I năm 2018, toàn tỉnh có 41 ca mắc sốt rét.

Để hạn chế việc bùng phát bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt người dân sống ở vùng sốt rét về các biện pháp phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét. Cung cấp đủ và quản lý tốt thuốc sốt rét có hiệu lực cao. Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ vùng có di dân  biến động, đồng thời tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác phòng chống và loại trừ sốt rét từ huyện đến xã, chú trọng đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ mới thay thế tại các tuyến.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *