(kontumtv.vn) – Chi hội Phụ nữ thôn Đăk Trấp (Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum) đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, bền vững.

RA MAT CLB HANH PHUC GIA DINH BEN VUNG

Câu lạc bộ có 30 thành viên tham gia, nội dung sinh hoạt hàng tháng chủ yếu như phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề gia đình, phổ biến kiến thức, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi và lồng ghép các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ngoài ra, còn tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá cho các thành viên; giáo dục kiến thức, kỹ năng cho thanh niên chuẩn bị kết hôn, tuyên truyền thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

Việc thành lập Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, bền vững thôn Đăk Trấp, không chỉ nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, mà còn giúp các thành viên sẻ chia, giải quyết những khó khăn, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

CTV Bích Hồng – A Lộc

                                                                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *