(kontumtv.vn) –  Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thời gian qua, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Quy trình thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết. Trong đó, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được rút ngắn từ 35 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc; thời gian thành lập mới doanh nghiệp giảm còn 02 ngày làm việc; các thủ tục còn lại đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh thực hiện không quá 01 ngày làm việc. Đã thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với 10 nhóm thủ tục hành chính của ngành thuế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế; triển khai cho trên 95% doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử…

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *