(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Sa Thầy đã (Kon Tum) chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Là một trong những Đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, Đảng bộ xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy đã bám sát các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Ông Vũ Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng bủy xã Sa Sơn cho biết, Đảng bộ có 66 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Đến nay công tác chuẩn bị đã được Đảng bộ chuẩn bị hoàn thành được 90% kế hoạch. Tất cả các chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội chi bộ, hoàn thành việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ đảng, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Số lượng và chất lượng nhân sự dự kiến trong Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nâng lên rõ rệt. Ông Vũ Đình Dũng cho biết thêm: “Chúng tôi tiến hành rà soát chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực theo số lượng tối đa các văn bản cấp trên cho phép. Về nhân sự đã thực hiện theo quy trình 5 bước lấy ý kiến đảm bảo khách quan, dân chủ. Về chất lượng nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cao hơn hẳn so với đầu nhiệm kỳ trước, 100% đồng chí được cơ cấu có trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ và trung cấp Lý luận chính trị trở lên”.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở
Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở

Là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn 1 (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy), chứng kiến sự đổi thay của xã nhà,  ông Huỳnh Tư, năm nay gần 80 tuổi cho biết, những năm qua địa phương đã có nhiều đổi thay rõ nét về kinh tế, xã hội; Sa Sơn là địa phương đầu tiên của huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả rất đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt hệ thống chính trị địa phương đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mối đoàn kết trong toàn đảng bộ. Nói về mong muốn của bản thân trong Đại hội Đảng bộ xã lần này, ông Huỳnh Tư chia sẻ: “Tôi mong muốn trên chỉ đạo cho dân ngày càng làm ăn phát triển, giữa dân và cán bộ hài hòa với nhau. Dân mong muốn cơm no, áo ấm, dân giàu thì nước mới mạnh được”.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 100 của Tỉnh ủy Kon Tum “Chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”; Huyện ủy Sa Thầy xây dựng Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chọn 3 tổ chức cơ sở đảng gồm Đảng bộ xã Hơ Moong, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện và Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện tiến hành tổ chức đại hội điểm của huyện để nhân ra diện rộng. Nhờ bám sát chỉ thị và các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức, đến nay các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh và cấp huyện đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Hiện có khoảng 50% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ, phấn đấu hết tháng 1/2020 hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ. Ông Lê Khắc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hơ Moong nói: “Báo cáo kiểm điểm, báo cáo chính trị đến nay đã hoàn thành, gửi đến cơ quan chức năng, cũng như lấy ý kiến góp ý tham gia vào báo cáo chính trị. Đảng bộ đang tập trung công tác tuyên truyền, phát động phong trào hưởng ứng Đại hội Đảng bộ xã và Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Huyện Sa Thầy hiện có hơn 1.700 đảng viên sinh hoạt tại 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Cùng với việc thực hiện tốt các bước chuẩn bị và công tác dự kiến nhân sự, huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình đại hội. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm đã đạt được, chưa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đưa ra những giải pháp trọng tâm để đại hội xem xét, thảo luận. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sa Sơn huyện Sa Thầy cho biết: Trong Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, chúng tôi sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Đặc biệt sẽ bàn và đưa ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện đột phá vào những nội dung còn hạn chế.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, huyện Sa Thầy chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa của đại hội lần này. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *