(kontumtv.vn) – Mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của các cấp ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế – xã hội năm 2020 huyện Sa Thầy (Kon Tum) tiếp tục ổn định, phát triển và đạt nhiều kết quả ở các lĩnh vực.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020, huyện chỉ đạo các cấp ngành tập trung bám sát nhiệm vụ được giao; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai hiệu quả các chương trình đầu tư hỗ trợ. Đến nay, huyện có 25/31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 gần 3.400 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; diện tích cây lâu năm ước thực hiện hơn 18.800 ha, vượt kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản ước thực hiện năm 2020 gần 750 tấn, vượt kế hoạch gần 6%. Huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 400 lao động nông thôn, vượt 19% kế hoạch. Ngoài ra, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển chọn lao động tại địa phương, tạo điều kiện cho gần 1.300 lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh, vượt gần 50% kế hoạch. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện hơn 40 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu đề ra.

                                      CTV Trang Nhung- Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *