(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Trong năm 2021, huyện Sa Thầy phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 130 tỷ đồng. Huyện phấn đấu trồng mới 500 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 62%; thành lập từ 4 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa công nghệ cao trở lên; phấn đấu đến cuối năm có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 550 lao động được giải quyết việc làm và đào tạo nghề; giảm gần 4% hộ nghèo; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93% và 100% chất thải rắn ở đô thị được thu gom.

                                                CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *