(kontumtv.vn) -Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng cho 8 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).

- SA THAY TO CHUC SO KET 2 NAM THUC HIEN CHI THI 05 CUA BO CHINH TRI

Trong 2 năm qua, Huyện ủy Sa Thầy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huyện ủy đã tổ chức được 52 lớp học tập, phổ biến cho hơn 3.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Qúa trình thực hiện tập trung vào những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương để giải quyết dứt điểm. Đặc biệt là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được huyện quan tâm, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ trong các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời từng bước tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2017, huyện Sa Thầy là một trong những địa phương được UBND tỉnh đánh giá xếp loại tốt trong công tác cải cách hành chính nhà nước.

Hội nghị đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *